Om Ulf Sallnäs

Ulf Sallnäs är Civilekonom och advokat med mer än trettiofem års erfarenhet av kvalificerad affärsjuridik som både bolagsjurist för en börsnoterad industrikoncern och som advokat på några av Sveriges ledande advokatbyråer.

Ulf Sallnäs har under många år tillhandahållit affärsjuridisk rådgivning i komplexa transaktioner och har därför den kunskap och erfarenhet som krävs för att biträda klienterna i de frågor som uppkommer i samband med sådana transaktioner. 

För klienter som har behov av löpande affärsjuridisk rådgivning, eller som överväger att göra affärer i Sverige, har Ulf Sallnäs en gedigen erfarenhet och kan tillhandahålla både den praktiska rådgivning och den specialistkompetens som krävs. Det senare genom ett omfattande affärsjuridiskt nätverk i Sverige och utomlands.

Han är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1990.