Kommersiella avtal

Förhandlar och skriver avtal med sikte på att snabbt och effektivt uppnå bästa möjliga resultat för klienten.

Som exempel på avtalstyper kan nämnas agent-, kommissions- och återförsäljaravtal, licensavtal, samarbetsavtal, inköps- och försäljningsavtal.