Kommersiell hyres & fastighetsrätt

Biträder svenska- och utländska klienter vid köp och försäljning av enskilda fastigheter och fastighetsbestånd, samt med rådgivning avseende bl.a. kommersiella hyresavtal, arrende och servitut.