Företagsöverlåtelser (M&A)

Biträder svenska och utländska klienter vid köp och försäljning av företag eller verksamheter. 

Biträdet avser hela processen från inledande kontakter och diskussioner, upprättande av avsiktsförklaringar (”letter of intent”), sekretessavtal och andra föravtal, genomförande av due diligence, upprättande av förvärvsdokumentation, deltagande vid förhandlingar och avtalsslut, samt uppföljning av affären.